Chemisch verwijderen van boomstronken?

Chemisch verwijderen van boomstronken?

“Is chemisch verwijderen van boomstronken ook mogelijk?” Deze vraag wordt ons wel eens gesteld. Het antwoord is ‘NEE’, ondanks dat deze suggestie wel eens wordt geopperd door ondeskundigen her en der. Graag scheppen we in dit artikel helderheid waarom men een poging tot chemisch verwijderen van boomstronken beter kan laten.Chemisch verwijderen van boomstronken?

“Is chemisch verwijderen van boomstronken ook mogelijk?” Deze vraag wordt ons wel eens gesteld. Het antwoord is ‘NEE’, ondanks dat deze suggestie wel eens wordt geopperd door ondeskundigen her en der. Graag scheppen we in dit artikel helderheid waarom men een poging tot chemisch verwijderen van boomstronken beter kan laten.

Eerder schreven we al dat het trachten uitbranden van een boomstronk met benzine of diesel levensgevaarlijk is. Daarnaast is het milieuverontreinigend en bovenal een zinloze handeling.

Datzelfde geldt ook voor de poging om met chemische middelen van uw hinderlijk in de weg zittende boomstronken af te komen. Als genoemde dubieuze suggesties komen producten voor als Round-up (glyfosaat), zoutzuur, zout, diesel en zelfs accuzuur zijn we wel eens tegengekomen. Als één van die producten al zou helpen, is de consequentie vervolgens dat je daarna met je gezin leeft op verontreinigde grond.

chemisch verwijderen van boomstronken is milieuvervuilend

Chemisch verwijderen van boomstronken werkt niet en is milieuvervuilend.

Voor de duidelijkheid: deze middelen helpen niet de boomstronk weg te krijgen. Je pleegt zelfs een strafbaar feit volgens de milieuwetgeving, oftewel een milieudelict, wanneer je concentraties van bovengenoemde middelen in de natuur giet! Het is dan ook treurig dat er webwinkels zijn die proberen geld te verdienen door te adverteren met de valse belofte dat een milieuverontreinigend product als glyfosaat een effectieve methode is om een boomstronk te verwijderen. Pertinente onzin dus! Glyfosaat is een systemische contactherbicide, een onkruidverdelgingsmiddel dat via het bladgroen van planten opgenomen wordt en de plant bovengronds doet afsterven. Het middel doet absoluut niets aan het versnellen van verrottingsprocessen of het oplossen van houtstructuren. Omdat glyfosaat zo slecht is voor flora en fauna wordt het in 2016 verboden voor particulier gebruik. Het mag duidelijk zijn dat wij pogingen tot chemisch verwijderen van boomstronken ten allen tijde afraden.

Paddestoelen of de stobbenfrees

Als u de tijd heeft zijn zwammen en schimmels een oplossing en die komen ook nog eens vanzelf. Onder de juiste omstandigheden kunnen zwammen en schimmels een boomstronk behoorlijk aantasten in enkele jaren. Vocht en een temperatuur van 4 a 23 graden zijn ideale condities voor zwammen en schimmels. U kunt de natuur wat helpen door met een boormachine wat gaten te boren in de boomstronk. Daar zal dan regenwater in komen wat het verrottingsproces van de boomstronk kan versnellen.

Als u de tijd niet heeft om de natuur het werk te laten doen, is een stobbenfrees de meest effectieve en efficiënte oplossing om de lastige boomstronk te verwijderen. U bent dan direct van het probleem af en kunt de vrijgekomen plek opnieuw benutten, voor nieuwe bomen planten of bestrating leggen.

DendronStart a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp

whatsapp

whatsapp

hello

offline